top of page

Mål, motivation och mening

Uppdaterat: 24 nov. 2020

Mål hjälper oss att samla våra tankar, vår uppmärksamhet och vår energi. Det hjälper oss att avgränsa uppgifter, ge oss riktning och struktur.

Vad är mål? En idé om ett uppnått resultat en virtuell mållinje som vi vet när vi har passerat, vi har kommit i mål och nått dit vi ville nå. Vår mållinje kan ha förändrats under loppets gång men vi vet fortfarande när vi har kommit dit, i hamn. Mitt i prick! Mål ger oss en känsla av mening och kontroll över våra liv. Genom att uppnå delmål kan vi känna oss stolta. Det ger en känsla av att vi kan visst om vi bara vill och vet vart vi ska och det i sin tur ger motivation.

Motivation

Mål som vi sätter för oss själva får gärna vara tidsanpassade, de ska vara tydliga och tändande. Motivation är den glöd vi har för att genomföra ett projekt eller en förändring och den bygger ofta på förväntningar på hur det kommer att kännas när vi uppnått vårt mål.

Fråga dig själv, på en skala ett till tio, där ett är inte alls och tio är oerhört motiverad: Vad är vinsten med att uppnå ditt mål? Hur mycket vill du uppnå det? Hur viktigt är det för dig att nå ditt mål? Hur redo är du att jobba för ditt mål?Mening


Ju tydligare bilder av hur det känns och ser ut när du nått fram till ditt mål, desto enklare kommer det att var för dig att nå det. Det handlar om att fylla målet med mening, med alla de positiva konsekvenser det få i ditt liv och föreställa sig känslan när du väl står där. Det här är sånt som vi kan jobba på tillsammans.


Det fina med mål och målsättning är att du kan mentalt träna dem varje dag. Ta någon minut om dagen och visualisera ditt mål. Det kommer det att göra det lättare att hålla fokus, prioritera rätt och få en vinnande känsla av att du kan och kommer att nå ditt mål.

38 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page