top of page

Coaching är en kraftfull samtalsmetod som vägleder individer och grupper att nå sina mål.

Du bestämmer vad vi ska arbeta med och jag finns där som ett bollplank och någon som kan ge dig nya perspektiv. Du besitter kunskap inom det du vill bli coachad kring och är experten på det. Jag är vägleder dig till att få djupare insikt och hitta rätt väg att nå ditt mål.


 

​EMPOWERMENT 

I min värld handlar empowerment om att stärka tron på sig själv, att lära känna sig själv bättre och göra de bästa valen utifrån vad du vill och behöver. Det handlar även om att ta ansvar för sin utveckling och att vara modig. 

Empowerment  är det som sker i vårt samarbete. Genom våra samtal kommer du att nå nya insikter och lärdomar. Jag kan ge dig verktyg och nycklar till hur du kan jobba med ditt mindset för att komma vidare. 

Min roll är att vara din cheerleader som hejar på när det går trögt och stöttar dig där det behövs. Men det är du med din nyfunna styrka som kommer att nå dit du vill.


 

​SAMARBETE 

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. Det kräver att du är aktivt deltagande och tar ansvar för din process. Vi stannar ofta upp och summerar samtalet och vi ger varandra feedback. Ofta ställer jag frågan: Hur kan vi göra för att samtalet ska bli så givande som möjligt för dig?

 

​ANSVAR  

Jag följer International Coach Federations etiska riktlinjer vilket betyder att jag har tystnadsplikt under och efter avslutad coaching och samtal. Du kan vara trygg med att jag säger ifrån om jag inte tror att jag kan vara behjälplig. Om jag tror att du skulle behöva hjälp av vården istället så guidar jag dig dit.

bottom of page